is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte handleiding voor warenkennis ten behoeve van den dienst der in- en uitvoerrechten en accijnzen in Nederl.-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 83 —

Verder onderscheidt men nog; de gebroken kepers, waarbij de ribben in eenzelfde richting loopen, doch om de twee of meer draden worden afgebroken; de versierde kepers, waarbij tusschen de ribben, die op grooten afstand van elkaar verwijderd liggen, versieringen zijn aangebracht en de kromme kepers, waarvan de ribben in gebogen lijnen over het weefsel loopen.

C. Derde Grondbinding. Satijn- of Atlasbinding.

Bij de satijn- of atlasbinding ligt elke ~^ draad over, resp. onder één il"'1^". draad en vervolgens onder, resp. over vier of meer '"tti'n" draden- De bindingswijze van elke volgende draad verspringt echter niet, als bij keper, telkens één draad, doch

twee of meer j^g-.draden.

Naarmate de ketting of de inslag aan den goeden kant van het weefsel het meest zichtbaar is, spreekt men van ketting- of inslagsatijn.

Atlasweefsels kenmerken zich door hun gedekt voorkomen. Op het eerste gezicht maken zij den indruk alsof de ketting geheel over den inslag heen ligt of omgekeerd. Dit verschijnsel vindt daarin zijn oorzaak, dat de bindingspunten der ketting- resp. inslagdraden, dat zijn de plaatsen waar die draden onder een inslag- resp. kettingdraad liggen, zoodanig door de naastliggende ketting- resp. inslagdraden bedekt zijn, dat zij met het bloote oog nauwelijks of in het geheel niet te onderscheiden zijn.

De kleinste satijn-(atlas-)binding is de vijfbindige; deze vijfbindige atlas wordt ook wel bastaard-atlas genoemd.

Schema: Kettingsatijn.

123451234512345

1 — KKKK — KKKK— KKKK

2 KKK-KKKK— KKK. K-K

3 K — KKKK — KKKK — KKK

4 KKKK— KKKK— KKKK —

5 KK-KKKK— KKKK— KK

1 - KKKK-KKKK— KKKK

2 KKK— KKKK-KKKK-K

3 K — KKKK — KKKK— KKK

4 KKKK — KKKK — KKKK —

5 KK— KKKK— KKKK— KK 1 — KKKK-KKKK— KKKK

enz.