is toegevoegd aan uw favorieten.

De Heilige Gertrudis, (1256-1303?)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

116

Zoon Gods omhoog, en schrijdende tot voor zijn Moeder, boog Hij eerbiedig de knie en met een wenk van zijn Hoofd groette Hij haar zeer passend en teeder. En terecht betaamde het, dat zij deze vereering dankbaar aanvaardde, wier onvolmaaktheid zoo overvloedig werd aangevuld door haar allerbeminlijksten Zoon.

Toen zij nu den volgenden dag op gelijke wijze te bidden zat, verscheen haar in tegenwoordigheid der altijd vereerenswaardige Drieëenheid dezelfde maagdelijke Moeder onder de gedaante van een blanke lelie. Die lelie had drie bladeren, één omhoog staand en de twee andere naar beneden afhangend,

En daardoor werd te kennen gegeven, dat zeer terecht de Zalige .Moeder Gods een blanke lelie der Drieëenheid genoemd wordt, omdat zij boven alle schepsel in alle volheid en allerwaardigst in zich de deugden der vereerenswaardige Drieëenheid ontving,