is toegevoegd aan uw favorieten.

Voor 's lands wederopbouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92

Zij rijst op uit de aarde, zooals een boom, en zij is één mee : een groeiend stuk van de groeiende wereld, een deel van het eeuwig wisselend spel der natuur.

Wanneer we nu zien hoe een hoekje zooals dat over de «Gietschotel » niet de minste aanleiding heeft gegeven tot eene behandeling die de natuurpoëzie der boomen zou versmelten met de architektonische poëzie, dat, afgezien van een paar, niet een enkel van al die huizen degelijk of ernstig is, dan mag het ons eene droeve bekentenis zijn te erkennen dat het peil van den tegenwoordigen huizenbouw zeer laag staat.

Een prachtig en buitengewoon eenvoudig voorbeeld van wat er op zulke plaats te doen was bestaat in Lübeck. Ongeveer onder dezelfde plaatsomstandigheden, heeft daar bouwmeester Muehlenpfordt een gebouw opgericht, dat aan alle praktische eischen voldoet, terwijl het als bijzonderste sieraad aan den gevel slechts de wit geschilderde in vierkanten ruitjes verdeelde vensters heeft. Verder roode baksteenen van onder tot boven en in den puntgevel zeven zichtbare ankeringen. Men moet zien hoe dat moderne huis leeft nevens de wrongarmige boomen en in welken samenhang met de ernevens staande* oude witgeschilderde huisjes. Het is een pracht van eenvoudige materialen en eenvoudige lijnen. Het twintigst-eeuwsche gebouw verschijnt nevens het achttiendeeuwsche in waardige gebuurschap : de eenheid van het straatzicht wordt niet geschaad.

Mod erne huizen spreken niet, maar schreeuwen of huilen in hunne omgeving, het eene wat luider dan het andere. Dat dit aan de heldin uit een drakerig drama toegelaten is, is... begrijpelijk, maar