is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkboek van het Sodalicium Literis Sacrum

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaak niet-genoeg-doorwerkte lezingen hield over het Boedhisme, over Primitieve voorstellingen in het Kastesysteem, e. d. Hij bleef het oude Literis trouw tot het bittere einde. En zo werd Literis Neerlandies vakdispuut.

Men hoeft dit allerminst te betreuren. De verregaande specifiering der wetenschap heef t in zekere zin een vernauwing, maar tegelijkertijd een verdieping van de studie gebracht. Het academies statuut zorgde er voor, dat de veellijdigheid van de letterenstudie niet verliep in oppervlakkigkeid. Alleen voor zover dit statuut en ook de herschepping van Literis een uiting is niet alleen van de democratisering der studie, maar ook van de verstoffeliking van de gehele samenleving na de oorlog — daar het iedereen te doen is om in de kortst mogelike tijd de minimum-geleerdheid op te pikken, geëist voor de examens en dientengevolge voor het beroep en noodzakelik levensonderhoud — dreigt het gevaar, dat de belangstelling niet zal gaan buiten de college- en exameneisen. Dit bezwaar geldt niet voor een beperkt Literis, maar wel voor een algemeen Neerlandies vakdispuut, waar volgens de besluiten in 1920genomen, de hele faculteit eventueel lid van kan zijn. De kans is groot, dat Literis door ieder als oefenschool beschouwd wordt voor zijn toekomstige werkkring of examens; dat de aspirant-archivaris het zijn plicht acht een uiteenzetting te geven van

88