is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkboek van het Sodalicium Literis Sacrum

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de strijd over dc echtheid van een charter; de fanatieke linguist de anderen een lesje geeft in IndoGermaanse reconstructie 's; of dat de toekomstige journalist de virtuositeit van over alles en nog wat op populaire manier te schrijven ontwikkelt en de Nederlandse filoloog een college houdt over dialectverschillen tussen het Gelders en Overijsels. Bovendien kan in een algemeen vakdispuut met ongeveer dertig leden nooit een algemeen debat zijn, zelfs al bestond niet2/3 der leden uit meisjes, waarvan zeker weer 2/3 — hun geschiktheid om lerares of bibliothecaresse te worden niet te na gesproken — van werkelike studie geen verstand hebben en van schrijven en kritiseren nog minder. Naar mijn mening kan een vakdispuut voor Neerlandici alléén bloeien, wanneer het schift en uitsluitend leden opneemt, die zich rekenschap geven van hun literair oordeel en schrijven of altans spreken kunnen. Een ander nadeel van het te groot aantalleden — nogdaargelaten.datdöorgaansde helft afwezig is en nooit aan een werkzaamheid toekomt, dat er geen vriendschaps verband en geen leiding zijn kan — is de noodzakelikheid om op onpersoonlik gebied, incasueen V.C.S.B.-locaal te vergaderen, terwijl een nabroodje wegensdehoge kosten en beslommeringen er aan verbonden vrijwel onmogelik gemaakt wordt. — Deze bedenkingen zijn mij ingegeven door de verslagenvan het tegen woordig Literis. Erna Jur ge ns, enig overgebleven lid van het vorig dispuut, had

89