is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegwijzer voor de binnenscheepvaart

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

459

Afstand in ILigging.] k.m. uit het , beginpunt.

in beheer bij het veenschap „het Oud Schoonebeekerveen"; lang ruim 3,5 K.M.

Bruggeld aan de brug over de invaart f 0.10 ;'s nachts | dubbel.

10.0 Wisselplaats.

10.1 Draaibrug bij La Paix.

10,1 O. Hoofd-Dommerswijk of Hoofdkanaal naar het Amsterdamsche Veld. Op ruim 2 K.M. uit den mond splitsing in 2 takken, resp. lang 1,3 K.M. en 4 K.M. In den zuidelijken tak op 1,2 K.M. uit het verdeelpunt schutsluis n°. 1.

Sluisgeld U/z ct. per ton, 's nachts dubbel. Aan de bruggen ii en iii (zie overzichtskaart n°. 3) wordt een bruggeld geheven van 5 ct.; van 20—40 ton 3 ct.; beneden 20 ton 1 ct.

10,1-11,9 Zijtak in het Amsterdamscheveld.

10.8 Vonder.

11.9 | Trambrug (oph.).

11.9 N. Verlengde Hoogeveenschevaart (15), bij echtenstein. Nieuw-Amsterdam.

21. DEDEMS VA ART. (I—II)

Van het Zwarte Water (37) bij Hasselt tot de Vecht (30) bij Ane nabij Gramsbebgen. Lengte 40,7 K.M.

Breedte 10 M. tot 18 M. met enkele verbreedingen.

Diepte ong. 1,80 M. tot de Lutterhoofdwijk; meer bovenwaarts ong. 1,60 M.

Lagere standen dan 0,30 M. beneden K.P. zijn zeldzaam.

41 beweegbare bruggen; wijd meestal 6 M., minstens 5,50 M., boven de Lutterhoofdwijk bedraagt de minste wijdte 4,90 M.

8 schutsluizen.

Jaagpad, uitgezonderd door Hasselt. Vanaf de Lutterhoofdwijk tot de sluis te Ane is het kanaal minder bevaren.