is toegevoegd aan uw favorieten.

Wegwijzer voor de binnenscheepvaart

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

514

Afstand in ILigging. k.m. uit het beginpunt.

49,9 Kloosterbrug (oph.) bij Klooster Huls¬

bergen.

50.7 Berghuizerbrag (oph.) of Wervenschebrug te Berghuizen.

51,4 Hezenbergersluls.

M.R. op den IJssel benoorden de sluis 0,72 M. -f- N. A. P.; normaal laagwater = 0.50 M. 4- N. A. P. Laagste stand = 0,60 M. 4- N. A. P. (benedenslagdrempel = 1,96 M. 4- N. A. P., bovenslagdrempel = 1.82 M. -j. N. A. P.).

In het pand tusschen deze sluis en den IJssel ontstaan nu en dan ondiepten, die periodiek worden opgeruimd.

51.4 Hezenbergerbrug (oph.).

52.5 O. Groote Wetering, over ongeveer 0,4 K.M.

bevaarbaar voor schepen van 4,75 M. breedte en 1,40 M. diepgang, vrije hoogte 1,80 M. Verderop tot de Evergeune nog bevaarbaar voor scheepjes tot 4 M. breedte en 0 50 M. diepgang (2 K.M.); alles bij M.E.

53.8 Hattemerbrug (oph.). W. Hattem.

Los- en laadkade.

54.6 | N.O. I Geldersche IJssel (41).

39. BERKEL. (IV)

Van nabij den Gelderschen IJssel (41) te Zutphen (waarmede geen scheepvaartverbinding is) tot de Pruissische grens, bij Oldenkotte.

Lengte ongeveer 48 K.M. Breedte van 14 M. tot 21 M.

Op de panden kan een aanmerkelijk verhang bestaan.

Schepen met meer dan 1 M. diepgang kunnen den Berkel in den regel niet bevaren. De Berkelzompen, die vroeger de rivier bevaarden, zijn thans verdwenen, zoodat