is toegevoegd aan uw favorieten.

Leidraad voor de Rotterdamsche meisjes bij de keuze van een beroep

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

116

blz.

96. Fabrieks-opzichteres 108

97. Oarderobe-bewaarster 102

98. Gids HO

99. Godsdienstleerares bij de Remonstrantsche Broederschap 92

100. Godsdienstonderwijzeres 70

101. Goudborduurster 61

102. Goudsmid-reparatrice 8S

103. Gouvernante 30

104. Graveerster 73-

105. Handelsreizigster 106

106. Handweefster 86

107. Heiigymnaste-masseuse 48

108. Hofdame 101

109. Hoofd van een crèche of een toevlucht voor zuigelingen 104

110. , van een fabriekmatig bedrijf 52

UI. , van een school voor voorbereidend onderwijs . 33

112. „ van een groothandels- of winkelzaak 49

113. „ van een lagere school 34

114. Horlogemaakster 84

115. Hótelgeëmployeerde 110

116. Hótelhoudster 110

117. Houdster van een bemiddelingsbureau 106

118. „ van een hoenderpark 90

119. Houtsnijdster 87

120. Huishoudster 27

121. Huisnaaister 60

122. Huisverzorgster 10O

123. Hulp in de huishouding 27

124. Hulpkracht in een crèche • • • • 104

125. „ in een particulier opvoedingsgesticht, doorgangs- of reddingshuis. . . ... • • • • • ■ • |03

126 Hulpkracht in een tehuis voor schoolgaande kinderen . 103

127. „ aan een vacantie-kolonie of herstellingsoord 103:

128! Hulptelefoniste 07

129. Hulptelegrafiste, aspirant-hulptelegrafiste ob

130. Illustratrice

131. Ingenieur • • • • • • ■. • • • fj

132. Inspectrice en adjunct-inspectnce van den arbeid. . . 111

133. „ (gemeentelijke) bij het lager, voorbereidend

of handwerkonderwijs . 111

134. Inspectrice en adjunct-inspectrice bij een veizekerings-

maatschappij Jy5/

135. Journaliste-verslaggeefster Ji^

136. Juffrouw van gezelschap lj~

137. kaasmaakster <*|

138. Kamenier

139. Kamenier-linnenmeisje

140 Kamerverhuurster, pensionhoudster . ïuz

141. Kantoorbediende in den dienst der posterijen en telegrafie

142. Kantoorbediende voor administratieve werkzaamheden. 104

143. Kantwerkster °5-

144. Kapster, haarbewerkster og

145. Kinderjuffrouw »

146. Kioskjuffrouw

147. Klerk in den post- en telegraafdienst........ 04

148 , in dienst van rijk, provincie of gemeente . . . . Kf.