is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven van een bankier aan zijn zoon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoover de beteekenis van den contanten handel niet door een buitensporig crediet op onderpand in het tegendeel wordt verkeerd, de kapitalist zich alleen maar binnen het kader van zijn vermogen kan engageeren.

Tegenover deze voordeden die niet zonder materieele beteekenis zijn staan echter belangrijke nadeelen. Om te beginnen het nadeel van een „beperkte markt". Bij elke vraag en elk aanbod moet men er rekening mee houden dat zij niet, althans niet zonder bezwaar, kunnen worden bevredigd omdat het altijd op zaken beluste speculatieve element en dientengevolge het reservoir ontbreekt waaruit de noodzakelijke tegenorders voortkomen. Voorts maakt de onmiddellijke betaling resp. levering waardoor de kas-affaire zich van de tijdaffaire onderscheidt, beschikkingen voor langen termijn onmogelijk. Men kan noch van een later te ontvangen bedrag noch van een later te verwachten zending effecten onmiddellijk partij trekken, doch moet de transactie tot op het moment dat het geld resp. de effecten binnen komen uitstellen, ook wanneer men meent ze dan slechts tegen ongunstiger koers te zullen kunnen uitvoeren.

Het groote nadeel van den contanten handel maakt zich speciaal dan bemerkbaar wanneer zijn eigenlijke bedoeling om de speculatie op een afstand te houden niet in vervulling gaat, doch de beroepsspeculatie zich van de contant verhandelde papieren meester maakt. Wij hebben weliswaar gezien dat de noodzakelijkheid om onmiddellijk te leveren en te aanvaarden de speculatie belangrijk bemoeilijkt en den beroepshandel meestal

1(17