is toegevoegd aan je favorieten.

Storm

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

299

zij gedaan? Zij dwong zich, haar gedachten te ordenen, minutieus na te gaan, wat er was voorgevallen, maar alles vervloeide in dat eene, dat afschuwehjke, dat haar in de ziel brandde als vuur: het bezoek op de kamer van den jongen dichter.

Ze zag zich naar binnen sluipen, ze voelde weer de sidderende angst, die opklopte tot haar keel, toen de deur kraakte, en ze onderging opnieuw de bittere vernedering, daar te staan, klein en nietig, met haar hunkerende hart en haar biddend verlangen, zonder dat hij zich van haar aanwezigheid ook maar eenigszins bewust was geweest. Ze doorvoelde weer de bewustelooze onmacht, die haar aangreep, toen hij 't hoofd ophief van zijn werk en haar richting uit staarde met dien geheel afwezigen blik, die haar maar al te duidelijk bewees, hoe hij niets van haar bespeurde.

Waarom was zij toen niet onbevangen op hem toegeloopen, waarom had zij niet met een vlugge leugen haar komst verklaarbaar gemaakt, waarom waarom was zij ten