is toegevoegd aan je favorieten.

De kieswet met uitvoeringsbesluiten en bijlagen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

296

Bijlagen

Vaststelling van den uitslag.

Het centraal stembureau verklaart benoemd tot leden van den raad der gemeente •

Naam en voorletters (of voornamen) der gekozenen ln alphabetische volgorde.

Ter voldoening aan artikel 105 der Kieswet rangschikt het centraal stembureau ten aanzien van iedere lijst de daarop voorkomende, met gekozen, candidaten als volgt:

Lijst no. , (letter).

Naam en voorletters Aantal door

(of voornamen) der iederen candidaat candidaten. verkregen stemmen.

I

(Hierbij niet vermelden den naam van een overleden candidaat).