is toegevoegd aan uw favorieten.

Mimosa

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

114

Ridder was maar om Lydie pp één lijn te- stellen

met zoo iemand, dat is wat kras. Ik verzeker

u plechtig, in tegenwoordigheid van uw vrouw en dochter, dat ik, sedert ik Lydie ken, niets meer met die andere had uit te staan en daarvóór heel weinig." wËê

„Toch altijd nog te veel," bromt de Kolonel, die razend wordt met al die kalme menschen om zich heen.

Zijn vrouw is verslagen, doch uit zich niet.

Ze vindt zoo iets verschrikkelijk, maar ze staat te ver van 't echte leven af, om er zich in te verdiepen.

Frank houdt zich goed voor Lydie en deze zelf is lang zoo wanhopend niet als haar vader wel zou willen.

„'t Is een mooi schandaal," buldert hij, „en dat in een deftige, fatsoenlijke familie als de onze."

„Neemt u mij niet kwalijk, Kolonel, maar u overdrijft de zaak. Nu wij het onder elkander eens zijn en er dus niets meer kan uitkomen, zal ze van zelf dood bloeden. Als u 't mij permitteert, zal ik dit briefje en de epistels, die uw dochter heeft ontvangen, bij den commissaris van politie deponeeren. Deze zal de juffrouw bij zich laten komen en haar 't zwijgen wel opleggen. Eén bezoek op 't politie-bureau is doorgaans voldoende om