Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn een basis, waarop zoowel de critisch beschouwende kunstenaar als de critisch denkende fabrikant zich een beeld kan vormen van het huidige werk, teneinde het slechte van het goede te onderscheiden, buitenlandsche invloeden van Hollandschen eigen-aard te onderkennen, — en op die wijze mede te werken tot de ontwikkeling van een zuiveren, modernen Hollandschen

meubelstijl, opdat deze zich, niet slechts in eigen land, maar ook ver buiten de grenzen, het aanzien verschaffe, dat hij zich waardig kan maken, dank zij het talent en de bekwaamheid der Hollandsche kunstenaars, het initiatief der fabrikanten en de zeer goede eigenschappen der industrie. De Redactie. De Uitgever.

Sluiten