is toegevoegd aan uw favorieten.

Gids voor het Friesch Museum te Leeuwarden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Muntvondst te Oudwoude, d. S. Wigersma Hzn.. om XXI, afl. 2.

Het runenzwaard je van Arum en een v/d Oudste] Christel ij ke beeldhouwwerken, d. Mr. P. C. J A. Boeles, Dl. XX, afl. 2.

Over de Friesche terpen, speciaal naar aanleiding van

de opgravingen in die te Hoogebeintum, d. Mr. Boeles, I Dl. XX, afl. 3 en 4.

Muntvondsten en vroeg 13e-eeuwsche halve obolen in Friesland, d. S. Wigersma Hzn, Dl. XXI, afi. 1.

Vaatwerk met geometrisch ornament uit de ter- | pen, d Mr. Boeles, Dl XXI. afl. 3/4.

Goudsmeden en hunne leerlingen te Leeuwarden in de 17e eeuw, d. R. Visscher, Dl. XXII.

Grafzerken der XVI eeuw. in Friesland. Een bijdrjl t. d. geschied, v. d. Renaissance door Raphael Ligtenbergi \ O. F. M, Dl. XXIII.

Friesland in den Romeinschen tijd, d. Prof. Dr. fff\ W Vollgraff en Mr, P C. J. A. Boeles, Dl. XXV.

Het aardewerk in Friesland in gebruik in he' laatste kwart van de 16e eeuw, d. Nanne Ottema, Dl. XX«B

Friesche Majolica, d. denzelfde, Dl. XXVII. afl. 1.

AFZONDERLIJKE UITGAVEN:

Friesche Oudheden, 32 lithographien o. a. belangrijk voor de afbeelding van een 40-tal Zegels van Friesche gooënj steden en grietenijen en een 10-tal 16-en 17-eeuwsche gebeelcfl houwde grafzerken met tekst, 1875 (bijna uitverkocht) / 9.6:* Orfèvrerie Antique Neerlaudaise, 16 photo'a v. 34 voorwerpen v/d tentoonstelling van goud-en zilversmidsl werk in 1900 te Leeuwarden gehouden . f 30.A

De Friesche terpen I, Mr. P. C. J. A. Boeles 1906 . S;? .... W^l^mi • -.90,

Catalogus v/h. Friesch Museum door Mr. Boeles 1909, uitverkocht.

Het aardewerk in Friesland in gebruik in het laatste kwart v/d 16e eeuw, d. Nanne Ottema, 1918 . .'0/ . .' . .- . - Ï.Fr i esc he Majolica d. denselfde 1920 . ^f. - 2.51

92