Wetboek betrekkelijk akten van den burgerlijken stand, huwelijks- en familierecht en voogdij.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar