is toegevoegd aan uw favorieten.

Soli Deo gloria

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHEIDING VAN ZIEL EN LICHAAM.

Een donkere nacht is 't,

Zonder sterren,

Een treurig lot,

Een sombere morgen

Zonder zonlicht,

Dat is het leven buiten God.

O, mensch, wat zijt gij nietig I O, mensch, wat zijt gij klein! En wat zult gij hier namaals In 't paradijs eens zijn ?

Het hart voelt soms geen slagen, De zenuw spant steeds meer, En angstig vraagt het brekend oog Verwacht Gij mij ? O Heer!

O, op de stervenssponde Daar prangt de smart het hart, En vol vertwijfTing breekt het oog, De toekomst lijkt zoo zwart.

92