is toegevoegd aan je favorieten.

Nota betreffende de afdeeling Koerintji. De Minangkabausche Nagari

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI

Veeartsenijkundige bladen voor Nederlandsch-Indië, deelen XH tot en met XV,

XVII, XIX, XXI11 tot en met XXV. Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, deel XLIX Jaarverslagen van de Djambische Volksbank Nieuw Plantkundig woordenboek van F. S. A. de Clercq Minangkabausch-Maleisch-Nederlandsch woordenboek door J. L. v. d. Toorn. Nieuw Maleisch-Nederlandsch woordenboek door H. C Klinkert. Encyclopaedie van Nederl.-lndië door P. A. v. d. Lith, A. J. Spaan en F. Fokkens Archiefstukken der Algemeene Secretarie en van het Departement van Binnenlandsch

Bestuur.