Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rakshasa, een booze demon.

Ramayana, het oudste der beide heldendichten der Hindu's, waarin de geschiedenis van Rama, een Awatara van Wishnu en van zijne gemalin Sita wordt verhaald. De beide hoofdfiguren zijn de typen geworden voor den edelen en wijzen held en voor de trouwe gade. Het gedicht wordt toegeschreven aan Walmiki (4e tot 3e eeuw vóór Chr.).

Sambhogakaya, het Lichaam der Zaligheid, een der drie lichamen van den Buddha; de beide andere zijn:

Nirmanakaya, het Sterfelijk Lichaam, waarin de, Buddha geworden, Bodhisattwa verwijlt en onderwijst en

Dharmakaya, het Abstracte, Absolute Lichaam van den Buddha als vertegenwoordiger van den Dharma, de Leer. Singha, leeuw.

Subactieve houding, beenhouding waarbij het linkerbeen onder het rechter gelegen is en eventueel de rechtervoetzooi zichtbaar is.

Stüpa, bouwwerk, bestaande meestal uit een vierkant basement, waarboven een massieve halve bol, welke door een terras wordt bekroond, dat door een zonnescherm wordt overdekt. Oorspronkelijk als grafmonument bedoeld, wordt de stüpa ook vaak als/' bewaarplaats voor relequiën gebezigd.

Tantra, leer der toovermiddelen, waarin onderwezen wordt, hoe het Buddhaschap reeds in dit leven door middel van meditatieve extase en tooverpractijken kan worden bereikt.

Tara, de £akti, de Energie (voorgesteld als vrouwelijke wederhelft) van een Dhyani-Buddha of Bodhisattwa.

63

Sluiten