is toegevoegd aan uw favorieten.

Het offer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

115

ik het jullie 't eerst vertellen... Over veertien dagen ga ik dit heerlijk oord verlaten, ik ben naar Padang overgeplaatst!"

't Gaf Coba even een schok. •

Niet omdat zij iets meer gevoelde voor Frits dan een getrouwde vrouw was toegestaan, maar om het heengaan van een dien zij missen zou, die met haar musiceerde, die voelde voor voor kunst en met zijn prettigen, luehtigen conversatietoon haar gezellige avondjes opvroolijkte. „Zoo was dit land!" flitste het even door haar hoofd; als men elkaar ging begrijpen en gezelligheid aan elkander had, kwam plots ruw het afscheid.

„En we hadden er juist over gedacht een komedie-clubje op te richten!" viel ze teleurgesteld uit.

Henk en Frits lachten. Henk, ingetogen stil, Frits met zijn schaterlach.

„Dus alleen omdat zonder mijn hoog gezelschap die komedie in 't Water valt Co, mis je mijl Aardig hoor!"

Henk glimlachte weer, maar dat tutoyeeren van Co en Frits hinderde hem toch. Co moest tegenover de kennissen minder vrij zijn, hij zou 't haar eens zeggen. Innerlijk was hij blij, dat Verduin overgeplaatst zou«worden.

Ze noodigden Frits joviaal uit om het