is toegevoegd aan uw favorieten.

Het offer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

117

Bits klonk haar jonge stem en 'n rimpel van ontevredenheid trok om haar mond.

Frits, verbaasd over haar toon, vond dit moment van stilte vervelend en verwonderde zich over de altijd lieve Coba, die zoo snibbigbits Henk antwoordde.

Hij dacht er over, dat Co tegert Henk bijna altijd sprak, met ontevredenheid in haar stem, ook met iets bevelends, als een jonge prinses, die in alles haar zin kreeg. Henk was veel te zacht en te toegevend tegenover zijn vrouw, vond Frits.

Henk had de schouders opgetrokken en was met Frits over Javaansche gewoonten gaan spreken. Frits, die reeds twee jaren in Indië vertoefde, vertelde over een twist onder een dobbelspel, die hij had bijgewoond en waarbij het zoo hoog geïoopen was, dat een moord het einde was geweest. Javanen zonnen altijd op wraak, zonder dat ze iets lieten merken.

Maar onder het luisteren en spreken, dacht Henk over het gedrag van zijn vrouw na.

Hij begreep haar niet meer. Hij was een man uit één stuk. Hij deed zich voor zooals hij was. Maar Co deed vreemd, wispelturig. Hij vond haar karakter verward en ingewikkeld. Nu was ze overdreven lief, dan schold ze op Indië, dan deed ze ongenaakbaar en