Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMAZONE.

195

— Nu, ik wil boete doen, omdat gij het verlangt maar .... het is geen Ariadne.

— Ah, is dat uw meening? ik dacht dat zij het wel was. Ik weet wel dat bij de antieke beelden een jonge man en vrouw soms moeilijk te onderscheiden zijn, maar deze kop heeft zoo veel vrouwelijks.

— Apollo en Bacchus hebben die gemengde vormen somtijds zeer sterk.

— Ja, maar verscheiden goden hebben allengs eene vrouwelijke wederga gekregen en zoo ook Bacchus, die bij de Romeinen Uber genoemd werd. In vrouwelijken vorm werd hij Libera, werd deze zijne gemalin en langzamerhand vereenzelvigd met Ariadne. Ik heb ook bedacht of dit beeld ook eene Libera geworden Liber is en van daar de gelijkheid met Bacchus en de verwarring met Ariadne.

. r-y?/nuftig genoeg, — en toch, — kijk eens hier. En hij bracht haar dichtbij ën toonde tusschen de haren en bladeren een paar zeer kleine puntjes van horens.

u ZT Zielge Wel' dat kan geen A"adne of Libera hebben; het is het faunachtig attribuut van den jongen Bacchus.

— Dan zal ik het wel moeten opgeven .... en toch ....

~ E.n toch gij geeft u niet gaarne gewonnen,

he? zei Aisma, met een lach haar in de oogen ziende.

Aisma beschouwde toen den kop, op dft «ogenblik dOöf%eerglanzen zoo schoon verlicht, aandachtig met dien kunstenaarsblik, die het waarnemen van

Sluiten