Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

198

AMAZONE.

rijker met verschillende harmonieën van kleuren, dan met eene enkele?

— Als zij maar konden harmonieeren; gij zelf hebt mij geleerd dat het veel gemakkelijker is éen figuur goed te maken dan twee en dat het zoo moeilijk is er twee goed te composeeren.

— Moeielijk, ja, maar daarom niet onmogelijk, — en als die twee figuren samenwerken tot het doel, als zij elkanders waarde verhoogen; als er een tweede figuur noodig is, onmisbaar voor de compositie,-— het moet toch een schoon leven zijn als twee kunstenaarszielen elkander lief hebben.

— Gelooft ge aan zoo iets? Niet als illusie van een oogenblik maar, als iets ernstigs en blijvends?

— Ge raakt daar een schaduwzijde van mijn gemoed. Neen, heb ik ook gezegd, tot voor korten tijd; maar ik ben gaan twijfelen, of hopen, zoo je wilt....

— Hm, — dus een Bacchus maar, — dan vervalt mijn medegevoel voor de arme vrouw Ariadne....

— En een man is dat medegevoel zeker niet waard, zei Aisma scherp.

•— Kom, waarom zoo bitterl Gij zijt niet van harte vroolijk, gij lacht zelfs in mineur. ■Zij nam zijn schetsboek en bladerde er in:

— Wie is die vrouw, twee jaren geleden geteekend, — of is het een onbescheiden vraag? Een mooi gezicht, maar de uitdrukking bevalt mij niet.

— Och, vraag daar niet naar, — en Aisma sloeg het blaadje om, — een pijnlijke herinnering, — maar nu voorbij.

Sluiten