is toegevoegd aan uw favorieten.

Rust een weinig

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schouwen zal. Aan de werkelijkheid ontbreekt veel, bij voortduring.

Maar, de geestelijke mensch leeft in den Adventstijd. Hij weet, dat het er nog niet is. Het is altijd in de wereld van zijn droom, vóór hem uit.

Daardoor gaat hij door dit leven heen als iemand, die nog iets te verwachten heeft. Hij is over het heden dezer onvolmaakte wereld niet al te somber gestemd, omdat in zijn ziel altijd de goddelijke belofte weerklinkt.

Zijn troost is, dat de glanzende draad der Eeuwigheid ingeweven is in het vale kleed van den tijd.

89