is toegevoegd aan uw favorieten.

Liefdesstrijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

113

„Wat ben ik blij," riep ze hem toe, „dat wij niet aan die vechtpartij hoeven mee te doen."

„Dat moeten we helaas wel," zuchtte Nick, „want ik heb nergens een rijtuig kunnen krijgen. Zoodra de tweede diligence verschijnt, zal ik u en Kate op de voorste bank zien te plaatsen."

Al sprekend drong Nick Angela zachtjes naar voren en kwam eindelijk op een van de eerste rijen te staan, die op de diligence wachtten. Eensklaps hoorde Angela een meisje vóór haar een naam noemen, die haar een schok door de leden joeg.

„Prins di Sereno! Hoe vind je zulk een romantischen naam? En wat heeft hij een knap gezicht."

„Zij is ook mooi," voegde het meisje naast haar er aan toe. ,'tls te hopen dat ze geen ongeluk krijgen."

Angela bloosde zoo hevig dat Nick, die altijd alle licht en schaduw op haar gezicht zag, benieuwd was waarom ze zulk een kleur kreeg.

Angela keek over den schouder van de jonge meisjes en zag dat ze een tijdschrift in handen hadden met Paolo's portret er in, maar wie er naast stond kon ze niet onderscheiden. Zou het een photo van haar zélf zijn? Stel je voor dat Nick die zag en haar herkende! Ze wilde niet dat hij wist wie ze was, vóór ze het hem zelf vertelde. Maar zo begon te vreezen dat hij het nu door een toeval zou ontdekken.

Het volgende oogenblik voelde ze zich tusschen hemel en aarde zweven en op een van de voorplaatsen in de diligence terecht komen. Nick stond op de trede en stak Kate de hand toe om haar de trap op te helpen. Door een onhandige beweging liet het meisje het valies, dat ze droeg, vallen, sprong het achterna, iemand anders nam haar plaats in, en de diligence vertrok, Kate in de verte achterlatend.

„Zullen we den koetsier laten stilhouden?" vroeg Nick.

„Och, neen," zei Angela. „Laat Kate ons met de volgende Liefdesstrijd. 27