is toegevoegd aan je favorieten.

Taalboek voor de drie laagste klassen van H.B.S. en gymnasium

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

vn

Herhaling.

99. Onderwerp en gezegde.

100. Naamvallen; verbuiging.

101. Bijv. en bijw. bepalingen. 408. Vervoeging.

103. Betr. voornw. en vnwdl. bijw.

104. Woordsoorten.

105. „

106. „

407. Voornaamwoorden.

108. Hoofd- en bijzinnen.

109. „ „ „

110. Spelling en vervoeging.

111. „

na. „ „ „

113—136. Herhaling.

126. Klankverandering in de spreektaal.

Samenstelling en afleiding.

127. Samenstelling der zelfst. naamw.

128. „ „ bijv. naamw., voornaamw., bijw., voorz. en voegw.

129. „ ,, werkwoorden.

130. Rechtstreeksche afleiding v. zelfst. nw. en bijv. nw.

131. a, b. Denominatieven en frequentatieven.

132. Intensieven.

133. Causatieven.

134. Klanknabootsende werkwoorden.

135. Herhaling.

136. Afleiding der werkw. door voorvoegsels.

137. Afleiding der zelfst. naamw. door achtervoegsels.

138. „

139. „

140. „ „ n l "n

141. „ „ „ 1 " "

142. „ ;, „ n "n

143. Afleiding der verkleinwoorden.

144. Verkleinwoorden.

145. Afleiding der zelfst. naamw. door voorvoegsels.