is toegevoegd aan uw favorieten.

Zeemansgidsen voor de kleine vaart

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84

STORA KALFSüND.

tusschen Marstrand en Vinga. De kaap is reeds te zien op 6 tot 8 mül.

Aan de Noord- en Westzijde van het eiland zün 5 tot 6 losliggende steenachtige ondiepten, waarop 3 tot 9 voet water, ze zfln geen van alle meer dan i mül van de kaap af.

De kaap, die men aan alle zijden kan passeeren, als men oppast voor de er om heen liggende rotsen, staat bü het vaarwater tusschen Hyppeln en Burö, dat toegang geeft naar de Kallo-Fiord, waar een heele vloot in 5 tot 8 vadem water kan ankeren; de toegang is nauw, maar er is voldoende diepte voor de grootste schepen.

Bü hetzelfde vaarwater is: Licht Stora-Oset. Zie L.l. No. 75.

Dit geeft Z. langs Knippla toegang naar de Stora-Kalfsund.

Van de Kallo-Fiord kunnen kleine schepen, door een groot aantal vaarwaters tusschen de eilanden langs de kust, O.lfik naar den ingang van de Nordre-Elf (Noordrivier) gaan.

Op den drempel van de Nordre-Elf staat slechts 7J voet water, maar van daar naar Ytterby en Kongetf 3 tot 7 vadem water.

De laatste stad is 11 tot 12 mfll de rivier op gelegen, tegenover de Noordoostpunt van het eiland Hisingen, bü de scheiding van de Götha-Elf en Nordre-Elf.

Baken Kalfö. In het vaarwater tusschen Ockerö en Biórkö de Stora-Kalfsund, staat bü den ZW. toegang naar de Nordre-Elf een roode kaap, 15 M. hoog, met als topteeken een Grieksch kruis op 45 M. boven water, zichtbaar op grooten afstand.

De lichten Stufö (71) en Hallsö (72) geleiden in de Lille Kalfsund; de geleidelijn is niet opgegeven. De lichten Biórkö geleiden van het N. naar den N. toegang van de Stora-Kalfsund-

De buiten (W.) zijde van den binnenvaarweg van Marstrand naar Vinga, wordt na het eiland Hyppeln o.a. gevormd dooide groote eilanden Ockerö en Hönö. Er is een toegang bfl het kleine eiland Lindholm NW.bjk van Ockerö, waar aan de binnenzijde in geval van nood een reede is in 7 vadem. Men gaat hier vandaan door de ingewikkelde Ockerö-Sund naar de Stora-Kalfsund. De diepte is 4 tot 6 vadem.