is toegevoegd aan je favorieten.

Reisboek voor Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deventer ver spoor. DEVENTER. 19. Route. 233

Schouwburg: «r. Kerkhof (pl. Ha, d4).

Aut.: Hordonk, Zwolsche str.37; E.D.M.E.R., Engfstr.17: ten Kate, Graven 6 (gar. Achter den Broederen 17); A.V. O., Smedenstr. 179. . Rijt.: Sonnenberg, Smedenstr. 30.

Tram over Laren naar Lochem en Borculo. Deventer, 32 300 inw. is een levendige stad met veel handel en een aantal belangrijke fabrieken o. a. de bekende Deventer Tapijtfabrieken. Voorts machinefabrieken, een weverij, een rijwielfabriek. Rekend is ook de Deventer koek.

De stad bestond reeds in de 11e eeuw, was gedurende de middeleeuwen de voornaamste stad van Overijssel, dat onder tiel gezag der bisschoppen van Utrecht stond.. Omstreeks 1200 werd Deventer naar de oostzijde vergroot en door muren omgeven. Die muren werden van 1597 tot 1621 door bolwerken vervangen, welke bij de ontmanteling der stad in de 2e helft der 19e eeuw zijn verdwenen. In de laatste jaren beeft Deventer zich naar het noorden uitgebreid.

Van het station (standbeeld voor President M. T. Steijn onthuld Juni 19 ü2) gaat men door de Keizerstraat naar_ den Rrink, een plein waarvan de schoonheid voor eenige jaren veel geleden heeft door het vellen der oude boomen. Aan de oostzijde leidt de Rergstraat naar de hooggelegen Rergkerk, (pl. 2, e3), die van haar 12de eeuwschen aanleg nog het westelijk deel, met twee torens, over heeft. De kerk zelf, die haar gedaante in de 15e eeuw kreeg, vertoont van binnen hier en daar overblijfselen van muurschilderingen. In den hoek aan de westzijde van den Rrink ziet men een fraaien * gevel (pl. 4, d4) uit de 16e eeuw; het gebouw aan de zuidzijde is de *\Vaag, (pl. 8, e4) die in 1528 werd gebouwd, terwijl de monumentale stoep en het bekronende torentje in 1644 zijn aangebracht. De Waag dient nu als museum van plaatselijke en gewestelijke merkwaardigheden. Geopend dagelijks, van 1 Maart tot 1 Nov. van 10—12 u. en 1V3—4 u. en van 1 Nov.— 28 Febr. van 10—12 u. eu 1-3 u. Den len en 3en Zondag van de maanden Mei tot October is het museum gesloten.

Van het oorspronkelijke interieur is door herhaalde vertimmeringen weinig meer overgebleven. De spiltrap in den hoektoren is nog de origineele.

Het museum bevat o. a. een belangrijke collectie munten van Deventer en Overijssel en verschillende gedenkpenningen, een bijna onafgebroken reeks zegelstempels der stad, waarvan de oudste reeds in de. 13e eeuw, gebruikt zijn, afbeeldingen van oude stadsgezichten en gebouwen, gevelstecnen, voorhistorisch aardewerk en wapentuig, een brandspuit geleverd door Jan van der Heyden, antiek huisraad enz. Aan een der zijgevels hangt de alombekcnde koperen ketel, waarin in 1434 een muntmeester van den Heer van Batenburg wegens gepleegd bedrog in kokende olie gezoden werd.

In de Rijkmansstraat, ten oosten van de Waag, voert rechts een gang naar het oude schilderachtige Muntentorentj e (pl. 11, e4), voor eenige jaren gerestaureerd.