is toegevoegd aan uw favorieten.

Reisboek voor Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staroren n.Leeuwarden. BOLSWAKI).

31. Route. 295

Hou terugweg kan men nemen als volgt:

Van de binnenhaven door Truitjezijlbrug, den Lcnister Kijn m lanes Oosterzee (4.8 K.M.) cn de Gebraden Haan naar het ljcuko meer waarover men tusschen de tonnen doorvaart naar den Uilensprong Verder langs de Scharsterrijn naar Boornzwaag en ongeveer rechtuit over de Langweerder Wielen door de Langweerder vaart, over lret I'etshol, de Geeuw het Oudhof, het Nauw en de Witte brokken, dan door dc Woudvaart naar Sneek waar men bij de Waterpoort uitkomt. Totaal heen en terug 54.2 K.M.

Voor de route Zwolle, Zwartsluis, Tjeukemeer, Boornzwaag, Sneek, Iritsum, Grouw, Leeuwarden zie blz. 288. Stavoren—Sneek zie blz. 296.

Voorts kan men met geregelde stoomvaartdiensten van Sneek uitstapjes maken naar Dist, Woudsend, Balk, Sloten, Lemmer, Joure, Akkrum en Leeuwarden.

Van Sneek loopt westwaarts een stoomtram naar

10 K.M. Bolsward, 7.100 inw.

Hot ■ Wiebes. Markt.pl., 1. en o. f3.- e. h., n. f 1.50 e. h., d f 3—e h.; den Hof van Holland, Dijkstr. t tevens rijt.) 1.' en o. f 2.25, d. f 2.50 e. h.

Aut. en rijt.: P. Hilarides, Harlingerstr.; Jozef Witteveen, Sneekenveg.

Aut • W. van der Werff, t/o. Postkantoor; T. B Feenstra, Harlingerstr.; bij Bolsward: Lammert de Vries en Co., Burg-

Bolsward was door zijn ligging aan de Middelzee (zie blz. 285) tot in het begin der 15e eeuw een zeeplaats eu lid van het Hanzeverbond. Thans is het middelpunt van een zeer vruchtbare streek waar de veeteelt tot, hoogen bloei is gekomen.

Van het tramstation bereikt men den Dijk, waar men, links, aan het Hengstepad, de Broerekerk uit de 13e eeuw vindt. Nu door de Jongemastraat naar de Polstraat met, rechts, het prachtige * Stadhuis, gebouwd van 1614 tot 1618, een der fraaiste renaissance gebouwen in ons land. De Baadzaal is rijk betimmerd in den stijl van het begin der 17 e eeuw. _

Nu even terug en noordwaarts door de Kerkstraat naar de 15e eeuwsche * Martinikerk met het eigenaardige dak op den toren, dat in Friesland, van ouds gebruikelijk was. In het koor prachtige «gestoelten uit. het, laatst der 15 e eeuw, in hoofdzaak overeenkomend met die te Breda, doch rijker versierd. In het schip een predikstoel van 1662 met een overvloed von houtsnijwerk.

De tramlijn loopt verder over Harkezijl (zijlijn over Wons naar Makkum) en Witmarsurn naar Arum, waar zij zich splitst in twee lijnen, links over Kimswerd naar Harlingen (zie blz. 300), rechts over Achlum en Hitzum naar Franeker (zie blz. 299).

Zuid-oostwaarts loopt van Sneek een tramlijn naar joure (Hot.: Feitsma) met het schoone landgoed