is toegevoegd aan uw favorieten.

Reisboek voor Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

296 Route 31.

WATERTOCHTEN. Vau Amsterdam ar,

Herema-State, thans liet Friesch Sanatorium; deze lijn loopt door naar Heerenveen (zie blz. 283) en heeft een zijtak van joure naar Lemmer een drukke havenplaats aan de Zuiderzee niet stoombootverbinding naar Amsterdam, aansluitende op de stoomtram, (Naehtdienst dag. beh. Zond., tarief fl.50 en f0.75).

Lemmer is voor de binnenscheepvaart een belangrijke plaats, het beginpunt der waterwegen naar Leeuwarden en Groningen.

Bootvaart van Sneek naar Lemmer zie blz. 294.

123 K.M. Schartiegoutum: 125 K.M. Bozum.

6 K.M. westwaarts van het station ligt het dorp Oosterend, welks kerk een merkwaardig oxaal, de z. g. kraak bevat. Deze, vermoedelijk in 1554 door een leerling- van Cornelis Florisz te Antwerpen vervaardigde galerij, is rijk met snijwerk versierd. 128 K.M. Wieieerd met vermaarde grafkelder, waarin de lijken niet tot ontbinding overgaan, doch geheel verdrogen. De oorzaak van dit verschijnsel schijnt nog niet hekend zijn. 131 K.M. Mantgum; 136 K.M. Jéllum—Boxum; 111 K.M. Leeuwarden (zie blz. 285).

Van Stavoren over Sneek naar Leeuwarden. Te water.

Van de stadsgracht, bij de Zeesluis vaart men zuidwaarts door de Koebrug, waarna, men het eerste vaarwater aan li. R. de kronkelende "Warnservaart inslaat. Deze voert naar de Geeuw, die men tusschen de tonnen oversteekt naar de engte de Houtendammen en hierdoor naar het meer de Morra, hetwelk men tusschen de tonnen door overvaart naar Galamadaiomen (8.6 K.M.). Verder steeds langs dc tonnen over de Kuilart en de Oorden naar het groote meer de Fluessen. Dit is het langste meer van Friesland, het laatste gedeelte draagt de naam van Heeger Meer. Deze meren vaart men in de geheclc lengte af' naar het dorp Heeg (21,2 K.M.), hetwelk men aan B. B. laat om door de bochtige Graft, naar het. Var te varen. Aan het eind daarvan een vijfsprong waar men schuin naar S. B. de Jelksloot invaart. Aan het "eind daarvan laat men het ondiepe Coevorder Meer aan S. B. en slaat men haaks B. B. den Nieuwen Weg in, welke naar het Oudhof (29,4 K.M.) een kruispunt van waterwegen voert. Men steekt het Oudhof langs de tonnen over, en vaart haaks van B. B. naar de Witte Brekken en verder door de Woudvaart naar Sneek (34,5 K.M.).

Van Sneek naar Leeuwarden langs drie verschillende wegen, zie route 30, blz. 289.

i