is toegevoegd aan uw favorieten.

Reisboek voor Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stavoren n. Leem var dei i. HEÏ BILDT

32. Boute. 207

Wil men Sneek niet aandoen, dan kan men, op het Oudhof rechtuit gaande, rechtstreeks over de Wester- en Oosterhrugsloot, de Modderige Geeuw en het Kruiswater naar het Sneekermeer varen. Dit geeft een bekorting van 5 K.M.

32. Van Leeuwarden over Stiens (het Bildt enz.),Holwerd (Ameland), Dokkum en Anjum naar Schiermonnikoog.

Noord-Friesche locaalspoor. Alleen 2 e en 3e klasse. Deze lijn voert door den Frieschen „bouwhoek", de uiterst vruchtbare kleistreek in het noorden der provincie.

6 K.M. Jélsum met oude kerk en het buitengoed Dek erna State, bekend uit den strijd der Schieringers en Vetkoopers.

7 K.M. Kornjum, met de oude Matena State.

8 K.M. Britzum. 0 K.M. Stiens.

Van Stiens gaat links een lijn door de Bildtpolders, het laatste overblijfsel van de voormalige Middelzee (zie blz. 285), hetwelk in het begin der 16e eeuw ingepolderd, is. Destijds hebben vele gezinnen uit West-Friesland en Holland zich daar gevestigd, hetgeen nog thans merkbaar is aan het plaatselijk dialect, dat aanmerkelijk verschilt met dat hetwelk elders in Friesland wordt gesproken.

8 K.M. St. Anna Parochie, waar blijkens het kerkenboek in 1634 Bembrahdt gehuwd is met Saskia van Ulenborgh. De Kerk waar dit geschiedde bestaat niet meer. De tegenwoordige, een fraai, achtkant gebouw, is in 1682 gesticht. De predikstoel, het doophek en een bank zijn rijk met snijwerk versierd; de grafkapel van het geslacht van Haren is afgesloten door fraaie koperen deuren, een geschenk van koning Karei Gustaaf van /weden.

12 K.M. St. Jacohi Parochie.

Van Leeuwarden naar Minnertsga en St. Jacobiparochie loopt ook een stoomtramlijn over Marsum (zie blz. 287) en verder langs den rand van de Bildtpolders over Beetgumermolen, Beetgum en Berlikum, voorbeen Utgong geheeten, toen het nog een handelsplaats aan de voormalige Middelzee (zie blz. 285) was. Het is toen meermalen door de Noormannen aangevallen en daarom hebben de kooplieden hun woonplaatsen naar Franeker verplaatst.