is toegevoegd aan uw favorieten.

Reisboek voor Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

298 Route 32.

AMELAND.

15 K.M. Minnertsga.

18 K.M. Tjummarum, waar de lijn splitst, links over 22 K.M. Dongjuni naar 25 K.M. Franeker (zie blz. 299), rechts over 23 K.M. Sexbierum — Pietersbierum, naar 30 K.M.' Harlingen (zie blz. 300).

De lijn naar Dokkum loopt van Stiens noordwaarts over 15 K.M. Hallum; 18 KM. Marrum; 20 K.M. Ferwerd; 22 K.M. Blija; 26 KM. Hohverd.

Van Holwerd vaart dagelijks een motorboot naar Ameland, op uren die van het getij afhankelijk zijn, aan te vragen bij den agent te Nes op Ameland, tel. no. 1. De aanlegsteiger ca. l/a u. van het tramstation is een overblijfsel van den dam, die in het laatst van de 19 e eeuw van den vasten wal naar Ameland gelegd is, met het doel de aanslibbing te bevorderen en zoo het eiland met het vasteland te verbinden; dit is mislukt doordien de dam herhaaldelijk door storm werd verwoest.

De overtocht per motorboot duurt omstreeks een uur. De boot legt aan te Nes op Ameland (Hot.: de Boer). Door de sedert 1906 met zeedennen beplante duinen kan men naar het badpaviljoen wandelen. Van Nes loopt in westelijke richting een straatweg naar 6 K.M. Ba Hum, waar tot 1820 het bekende Camminghahuis stond (hij de zeer oude kerk een fraai gebeeldhouwde grafzerk) en 10 K.M. Hollum (Hotel „De Zwaan") te midden van mooi geboomte. Van hier vaart een beurtschip op Harlingen, dat desgewenscht ook passagiers vervoert. De spoorlijn loopt van Holwerd oostwaarts door naar 30 K.M. Ternaard en buigt dan zuidwaarts af naar 36 K.M. Dokkum, 3.700 inw.

Hot.: de Posthoorn, Diepswai, 1. en o. f2.76 e. h., n. k la carte d. f2.75 e. h.

Aut. en rijt: G. Wostra, L. Oostcrstr.; H. Wouda.

Aut.: B. Wiersma, KI. Breedste.; P, de Jong, Koningstr.

Stoombootverbinding met Leeuwarden; paardentram naar Veenwouden, zie blz. 280.

Dokkum is een zeer oud stadje, vermoedelijk reeds in hef jaar 248 gesticht; eenmaal lag het aan de Lauwerszee, die zich 'toen tot Surhuisterveeu uitstrekte. In het Stadhuis een fraaie Raadzaal uit 1763 met wandschilderingen en daarnaast een met goudleer behangen zaaltje, waarin zich een fraaie schouw uit 1608 bevindt. Dicht bij de aanlegplaats van de boot. een drietal oude gevels. Ten zuiden van de stad buiten de Woudpoort de Bonifaciusfontein, genoemd naar den „apostel der Friezen" die in 755 te Murmerwoude vermoord werd.

De spoorlijn loopt nog verder door over 42 K.M. Metslawier naar 47 K.M. Anjum.