is toegevoegd aan je favorieten.

Middeleeuwsche heldensagen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWARDOWSKI EN DE P00LSCHE JONKER.

285

verschillende plaatsen krabden en knepen. Ja, een dér spookgestalten sprong zelfs op zijn schouders en spoorde met zijn beenen den doodelijk verschrikten jonker aan, totdat deze, bijna van zijn zinnen beroofd, weder de stad Krakau naderde en voor een houten kruis neerviel, waarna de helsche schaar eindelijk verdween.

Zonder zijn raadsman weer gezien te hebben, begaf de jonge edelman vol berouw over zijn afdwalingen zich naar het klooster te Calvaria, waar hij zijn wedervaren te boek stelde, en zijn verder leven in boetedoening en berouw doorbracht.

5. TWARDOWSKI BEDRIEGT DEN DUIVEL.

Onder allerlei feestgelagen was thans het zevende jaar aangebroken, waarin Twardowtki's contract met den duivel ten einde zou loopen. Plotseling besloot onze doctor een groote reis te ondernemen.

Door de hulp van zijn onderdanigen hellevorst vloog hit nu met groote snelheid door de lucht. Eerst bezocht hij een deel van Polen, daarna kwam hij in Duitschland, waar hij eenigen tijd in het leger van Karei V doorbracht en vermaakte zich vervolgens met vogelschieten te Innsbrück, waarbij hij den vogel van de stang schoot In Italië bezocht hij de voornaamste steden, waar hij allerlei voorlezingen hield, zooals te Venetië, Padua en Bologna.

Eindelijk begaf hij zich naar het voor hem noodlottige Rome. Hier bezocht hij de voornaamste kerken en openbare gebouwen en bezichtigde er al de merkwaardige musea van oudheden. Ook woonde hij het feest van St.Pctrus in de St-Pieterkerk bij, dat door de tegenwoordigheid van Z. H. Paus Julius III werd vereerd.

In Rome vooral genoot Twardowski met volle teugen van allerlei vermaken, maar hoe verleidelijk dat alles was om zijn verblijf aldaar te verlengen, toch durfde hij