is toegevoegd aan uw favorieten.

Het katholieke leven : leesboek voor de L.S.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

118

reikt haar over de tuinhaag heen, 'n brief aan. Aan den postzegel op het couvèrt ziet Moeder al, dat die brief uit China komt. 'n Schrijven van Hèèroom dus!

Moeder krijgt van den postbode öök nog 'n gedrukt papier. Daarop leest ze, dat op 't postkantoor ook nog 'n postpakket uit China aangekomen is. 'n Houten kist, waarin 't een .en ander verpakt zit. En nu moet die kist van 't kantoor worden afgehaald.

Als de bode weg is, gaat Moeder binnen, en snijdt de enveloppe open. 'n Tijdje lang gaan haar oogen over den brief. Dan vouwt ze 'm glimlachend dicht.

— „Kijk, da's aardig, da's aardig!" zegt ze.

Wat vindt Moeder zoo aardig ?

Verleden jaar, 'n tijdje vóör Sint-Nicolaas, hebben de kinderen bij Heeroom in China 'n klomp gezet. Per brief natuurlijk, 't Hèèle jaar heeft die Chineesche Sint-Nicolaas, niets van zich laten hooren. Maar nu stuurt Heeroom opeens 'n kist, waarin allerlei aardige Chineesche zaken geborgen zijn. Heeroom schrijft in z'n brief:

De kist zal misschien nog vóór Sint-Nicolaas aankomen. Hou. ze dan maar zoolang voor de kinderen wèg. Ik had graag, dat 't 'n verrassing voor hen wasl

Moeder kan de kist natuurlijk niet zélf gaan halen. Ze geeft 't gedrukte papier met 'n man uit de buurt mee. En die brengt nu de kist in huis, nog vóór den middag. Moeder zet ze aanstonds op 'n veilige plaats.

Als Vader thuis komt, krijgt-ie van Moeder den brief. Die komt dus öök achter 't geheim.