is toegevoegd aan uw favorieten.
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86

thuis gekomen. Hij had Walter voor den grooten boekenwinkel doen stilstaan; ja het was de winkel, waarvoor hij nog slechts één week geleden gestaan had, arm en hongerig, tellend de enkele centen, die hij voor een kerstgeschenk voor Annie had opgespaard. Hij had Walter de mooie plaat getoond, die daar uitgestald lag, voorstellende Jezus met het verloren schaap. Deze plaat had ik zoo graag voor Annie gekocht, maar toen had ik niet genoeg geld. Smeekend had hij Walter aangekeken, en deze aangedaan door Willem's hef karakter zei: „Kom, Wim! dan zullen wij eens gaan hooren, hoeveel die plaat kost."

't Viel Willem niet erg mee, toen de juffrouw op Walter's vraag antwoordde:

„75 ets. Mijnheer."

Willem's hart begon geweldig te kloppen. Dat zou wel te duur zijn, dacht hij, maar tot zijn verbazing hoorde hij Walter zeggen:

„Wilt U die plaat netjes voor me inpakken, juffrouw."

Even daarna was Willem overgelukkig met zijn kostbaar geschenk onder den arm naar huis gestapt

Juist kwam hij met Walter de vestibule in, toen Mevrouw <de trap op wilde gaan om naar haar patientje te gaan zien,

„Kijk U eens, tante!" riep Willem verheugd uit, nadat hij pet en jas aan den kapstok had