is toegevoegd aan uw favorieten.

Personen en landschappen : leesboek voor het herhalings-onderwijs, de hoogste klasse eener lagere school of voortgezet onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

117

wazig van zwevende nüstwolkjes en de bouwlanden in de verte leken één mistzee.

Het begon koel te worden en we haastten ons naar Meersen. In het mistige Broek wees een laan ons den weg naar het dorp. Vader bestelde een formeel souper in het hotel „Koningin Emma," en toen» we onder de veranda zaten, tetterden ineens de schetterende klanken van het „Wilhelmus" op. Eén lustig fanfare-gezelschap had in een der naburige dorpen naar den prijs meegedongen en toog nu jolig huiswaarts, daarbij geen herberg overslaande om hun dorstige kelen te lesschen. De leden vulden de veranda en bliezen, dat we allemaal luidkeels, meezongen. Jaap liet zich vooral niet onbetuigd en sloot tusschen de bedrijven broederschap met een paar der jonggte trompetblazers, die hem vertelden van het concours en van den vroolijken feestdag, dat Jaap er het stijve Holland om begon te beschimpen, waarvan de bewoners bij de lustige Limburgers een lesje in jolig pretmaken konden nemen.

Eén ding is gelukkig: Jaap kan nu zijn saaie provincie-genooten met zijn bereisdheid dienen en in elk Hollandsen dorpje propaganda maken voor het oprichten van fanfare-corpsen.