is toegevoegd aan uw favorieten.

Dirck Gerritsz Pomp alias Dirck Gerritsz China

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66

groet Maria en de Geloofsbelijdenis *), en na het avondeten „niet meer en niet minder." De vier anderen werden op dit punt niet verhoord.

Behalve de reeds genoemde 5 stuurlieden, waren nog andere vreemdelingen op de vloot medegekomen, en wel ongeveer 30 Engelschen en 8 a 10 Franschen. De Engelschen waren muzikanten. Pieter spreekt van „musicos de biguela de arcos"; Jacob Dircksz van „musicos de ynstrumentos de cuerda de todo genero"; Jacob van „musicos de cuerda'', zoodat z ij zeer zeker strijkinstrumenten bespeelden. Daarbij zullen zij ook geblazen hebben, want de algemeene meening was, dat aan boord van het Admiraalschip allen, met uitzondering van 2 trompetters (trompetas o clarines), overleden waren. Adriaen verklaarde, dat van de oorspronkelijk op het Geloof aanwezige 6 trompetters er nog slechts één in leven was, toen de schepen van elkander afraakten, en die ééne zou, naar hij meende, sedert ook reeds overleden zijn. De Franschen waren, volgens Jacob, medegenomen om de wapens schoon te maken (para limpiar las armas), maar zullen waarschijnlijk ook gebruikt zijn om ze te onderhouden en te herstellen.

De sterfte op de reis was verschrikkelijk. Bij het uitgaan der Straat zouden reeds 200 man van ziekte, honger en ellende zijn omgekomen. Adriaen had de voornaamsten der vloot hooren zeggen, dat toen zeker de helft der geheele bemanning gestorven was.

Het Vliegend Hert met 56 man uitgevaren, was met 23 man voor Valparaiso aangekomen, waarvan nog de schipper overleden was; een totaal verlies alzoo van 34 man.

Omtrent de lading zeide Pieter, dat de schepen alles hadden medegebracht, wat de verbeelding op het stuk van handelswaren kan bedenken, en in zoodanige hoeveelheid, dat zij, buiten de ruimte voor ballast, water en levensmiddelen, geheel daarmede gevuld waren. Bij de opsomming door anderen werden genoemd: laken, linnen, 2) doek, zijde, papier, glaswerk, ijzerwaren en ijzeren gereedschap, sloten, scharen, koperwerk, bellen; vooral ook wapens, als musketten, haakbussen, pistolen, complete wapenrustingen, kolders, storm

1) Hij zeide: „e rresavan antes de corner el Padre nuestro y el Ave Maria y el Credo e despues de cenar ni mas cd menos."

3) Jacob sprak van laken van Rouaan (panos de Roan); Jan van een kist met wel 12 stukken fijn linnen (holanda). Hij zag in Chili een wapenrok wegnemen, die naar gezegd werd, zon zijn voor den Gouverneur.