Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft

125

77. Een anker tusschen de letters W en D.

78. De wapens Vrouwelingh en Boogaert uitgekapt Hier legt begrave Pieter Dirckxz. Vroulingh sterf den

10en Augustus ano 1653.

79. Eert vader en moeder opdat het U welgaet hyer end hyer namels Exod. 20. Vrest den Heer van gheheelder herten en wacht als hij comt doppende dat wij bereyt mogen staen de wijle noch levenden adam bij ons is. Syerach 1.

tGraf van Dirk van Sennewaert

80. Hier leyt begraven Agniesgen Adriaensdochter weduwe wijlen Dyrck Dyrckxz. van Santen starf den 28en Mey ao. 1607.

(Wapen in ruitvorm uitgesleten.)

Sepulture van Ariaentgen Dirckxdochter van Santen starf den 2 Augusty anno 1610. Schout nijt altijt.

81. Sepulture van Elisabet Jansd. weduwij Lambert Michielsz. starf den 2 Mey ano 1606.

(Wapens Van Houff en Van der Burch uitgekapt.)

82. Twee wapens uitgekapt: Swanevelt en op zilver drie roode wassenaars, 2 en 1; onderaan een linkerhand in een ovaal.

Sepultuere van Hilbrant Claesz. Swanevelt starf den 12e Mey ao. 1625. Hier leyt begraven Claes Willemzoon Verwer starf den 2 Novembr. 1613 en Katrijna Pietersdr. sijn 2e hulsvro starf den 12 Septemp. 1604.

83. Twee wapens uitgekapt

Sepultura van Dr. Willem Verbrugge raad burgemeester deeser stad en bewindhebber van de Edele Oostindische compangnie der kamer Delft ridder van de orde van den Nederl. 8

leeuw overleden 18jq17 oud 89 jaar en 4 maanden en deszelfs echtgenoote Vrouwe Johanna van de Kasteele overleden 9den Decemb. 1768 oud 61 jrn.

84. Hier leidt begravende Hr. Direk Guliaems van Bleyswyck in sijn leven rt en vroetscap deser stadt sterft den 3 October

Sluiten