Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delft.

126

1694 oudt 42 jaaren en sijne vader de Heer Qulielmus van

Bleyswijck natus Junij 1622 obijt den 16 Januarij 1701 ende

sijn Wel Ed. Huysvrouw vrouwe Cathrina van Well geboren

int jaar 1627 en gestorven 1722.

De Heer Fran?ois Guilliamsse van Bleyswijk in sijn

Wel Ed leeven raet en burgemeester deser stad geboore 1657 en

gestorven 1723 en deszelfs broeder d'Heer Abraham Guil-

j aam ze van Bleyswijk in zijn leven raad en vroedschap deser

5 9 stad geboore 16^3 gestorven 17-5-39.

10 O

(Het wapen en de kwartieren:

Van Bleyswijck Van Well

Van der Graeff Pr s

uitgekapt.)

85. Hier rust den Weledele gestrenge Heer Mr. Willem van Assendelft in sijn Ed. leeven raad vroetschap en regerend hoofdofficier deeser stad &c. &c. &c. gebooren den 26e Maart 1704 overleeden den 20 JaniJ 1756.

(Wapens Van Assendelft en Van Hooge werf f uitgekapt.) (Vgl. Mdbl. Ned. Leeuw 1915, blz. 282.)

86. Anno 1716 S. H. F.

Ik leve niet meer maar Christus leeft in mij.

87. De wapens Van Mierop en Meerman uitgekapt.

Hier leyt begraven Heindrick van den Mijerop starf den 20en July ano 1640 en sijn huisvrou

88. Sepulture van Jan Raets starf den 19 Dec. anno 1605.

Michiel Lambrechtsz. van Kriekenbeek starf en

Margaretha van der H ooch.sijn huysvrouw starf den 2en july anno 1616.

(Wapen en de vier kwartieren:

uitgekapt.)

89. C. v. B. en A. A. v. S. (Tweemaal.)

90. Twee wapens uitgekapt.

Hier legt begraaven Mr. Franc van der Burch jansz. veertigraad en burgemeester der stadt Delft &ca &ca obiit den

Hoeff Burch

Hoogh Sasbout.

Sluiten