Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouda.

289

436. G. Maas.

437. Hier leit begraven Dirck Jansz. Swol starf den 1 October 1577 oock sin huysvrou Hillegont Cornelis ende Dirck Bouwensz. starf den 25 Augusti 1598. (Een bijl en een merk.)

Hier leyt begraven Frans Cornelisz. Witcop starf den 11 November ende sijn huysvrou Grietgen Dircx Swol den 25 December 1620.

438. Agneta Buys nata 25 Maertii 1638 denata 18 Augusti 1701. 6

439. Jan Loorijn. Hier leyt begraven Claasie Claas Weldijck wed. van Jan Spille wiert geboren int jaar 1619 en is godtsaliglijck in den Heere ontslapen den 9 Octob. 1691.

Wat sterflijck was van Claesje Claas Rust hier en is der wormen aes. De ziel bij God Haar vader thuys Dits einde van der vroomen kruys.

440. A. en M. en H. van der Wildt.

441. Hier leyt begraven Pieter Pluym overleden den 12 December 1716 ende zijn huysvrouw Henderina van der Burch overleden den 25 January 1759.

442. Hier is begraven Maria Pietersz. Hoogerwaertoverleden den 30en September ao 1666.

443. Hier ligt begraven Mejuffrouw Emerentia Johanna Richardt huysvrouw van de Heer Johannes Arnoldus van de Werve oud capitein der schutterij dezer stad obiit 13 ADril 1787.

444. Hic sitae sunt exuviae D i d e r i c i V e r r ij s t urbis Goudanae senatoris et consulis nat. Kalend. April MDCCVI1 denat. XV Kalend. Mart. MDCCLXXIII et Isabellae Mariae Janzonii . conjugis carissimae nat. pridie Kalend. Septembr. MDCCIV denat. pridie Kalend. Junii MDCCLXIX parentibus optimis B. D. S. M. Dum vita supererat ab omni pompa plane alienis Levidense hoe monumentum Albertus et Janus Verrijst filii L. L. O. poss.

19

Sluiten