Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouda.

290

445. A. Jonge jan.

446. M. Zee wol dt.

447. Hier is begraven Jacop Sas Govertsz. Souburch sterf den 14 februarii 1622 ende Maria van Geen(?) ende sijn huysvrou sterf den 25 September 1624.

448. Hier leit begraven Maerten Dirrickzo Brouwer van Westerholdt ende starf dë 19 Jannuari anno 1593.

449. Mr. Jacob Bonser out burgemeester der stad Gouda natus 15 Aprilis 1623 denatus 14 Augusti 1698.

450. M. V. Harthals en zijn huysvrouw Elisabeth van der Wilt.

451. Hier leyt begraven Cornelia.Gerrits Rij nevelt gerust den 3 January ao 1664 en Do Clemens van Byleveltgerust den 12 September ao 1667.

452. G. de Vooys. M. Johanna Heyermans stierf 20Juny 1817. H. H. Roelofs de Vooys stierf 30 July 1817.

453. Jan Arent Smit overleden 6 November 1800. Agatha Cornelia Swanenburg overleden den 27 September 1812.

454. Doctor F. A. Attendoorn Voorduin overleden in den ouderdom van 32 jaren en 3 weken, 13 Juny 1818.

455. A. Voorduin overleden 21 April 1820. Maria Attendoorn overleden den 4 Mey 1806.

456. 1756.

457. Hier leyt begraven Gerrit Gerritsz. de Langhe starf den 14 Maert ao 1574.

Agniet Paeuwen sijn huisvrou starf den 25 Maert ao 157.. Fredrick Gherritsz. Priester starf den 22 July ao 1604(?)

458. Wijnant van Bentum overleden den 23 Jan. 1823. Jacob van Bentum.

Sluiten