Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

::

DE RENAISSANCE IN ITALIË.

549

Het venster uit de Hoog- Renaissance is rechthoekig, twee maal zoo hoog als breed, en ligt hooger Fig. 614. dan de verdiepinglijst, of rust op een onderbouw in den geest van een postament. Naar boven is het horizontaal, of tympanvormig afgesloten, welk tympan rust op consoles of, bij rijker uitvoering op pilasters of halfzuilen, die het venster flankeeren. Fig. 605. Het portaal ligt meestal in het midden van den gevel en isrondbogig. Het vroege portaal in Toskane is eenvoudig, met een breede, geprofileerde omlijsting. Meestal echter vormen de portalen het hoofdmoment in den gevel, en vooral

in Noord-Italië houdt deze rijke opvatting verband met de voorliefde der middeleeuwen voor rijke en grootsch opgevatte portalen, soms als zelfstandig voorspringende portaalbouw in de Laat-Renaissance, in den vorm van triomfbogen. Dan worden de rechthoekige pilasters der portalen in Genua en Rome vervangen door half- of driekwart en Fig. 614. geheel ronde zuilen, dubbelzuilen, die tympans of segmentboogvormige tyrcpans dragen. Boven de portalen liggen vaak groote balkons, gedragen door zuilen, hermen of caryatiden. In Rome zijn overigens de Vroeg-Renaissance portalen streng en eenvoudig, matig geornaI pig. 620. menteerd en bij geheel vlakke gevels een enkele maal rustiek opgevat.

Sluiten