Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

556

DE RENAISSANCE IN ITALIË.

I : Fig. 602. Villa Pamphili te Rome.

Ten slotte zij opgemerkt, dat Vignola alle gebogen lijnen (profielen, entasis, voluten) met den passer laat construeeren.

Overigens vertoonen de details in de Renaissance de rijkste variaties, vooral de pilasterkapiteelen; de zuilschachten krijgen soms in de canneluren ingezette pijpjes, of worden voor Fig. 597. het onderste l'i deel overdekt met figuren en festoenen, evenals de verdiepte paneelen van de pilasterschachten.

Terwijl nog bovendien hermen, caryatiden en atlanten als dragende bouwdeelen fungeeren, echter niet vrij en rustig als bij de Grieken, maar duidelijk uitgebeeld als zware lasten dragend.

HET INTERIEUR.

8. De belangrijkste vertrekken, feestzalen, ontvangzalen en woonvertrekken lagen op de eerste verdieping, en waren toegankelijk langs breede, rechte trappen met gemakkelijke lage treden en rustplaatsen, z.g. podesten. De middeleeuwsche wenteltrap, die weinig ruimte innam, werd slechts voor de dienstvertrekken gebezigd.

De muren zijn driedeelig, sokkel of lambriseering met fries en kroonlijst, en hiertusschen het wandvlak, dat, daar alle architecten meest ook beeldhouwers of schilders waren, in de

Sluiten