Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE RENAISSANCE IN ITALIË.

559

Fig. 605. Ospedale Maggiore te Milaan.

op de lange richting van het ge- " welf staande en overeenkomend : met de wandgeleding, en kasetten • ingedeeld. Maar het meest vrij te • Fig. 592. decoreeren gewelf bleef het spie- : gelgewelf, flauw elliptisch gebo- • gen, en soms ook van insnijdende : steekkappen voorzien. Het meest £ fraaie voorbeeld van beschilderd • spiegelgewelf vinden we in de : Sixtijnsche kapel, vervaardigd £ door Michel Angelo. Koepels ble- • ven meest beperkt tot de kerken, • waren halfbolvormig of gebogen £ volgens een parabolische lijn. • Tambour, koepel en lantaarn • waren door horizontale lijsten ge- j scheiden; in de tambour waren •«< de vensters aangebracht, door ge- : koppelde pilasters gescheiden. Op :..

de ribben van het gewelf werd door beschildering nadruk gelegd; ook deelde men de koepelgewelven door kasetten in, of wel werden ze beschilderd als een prieel van latten-timmerwerk, begroeid en met vogeltjes in de takken.

Wat de kleuren betreft, zijn veelal nog sobere grijze, bruine, in ieder geval eenkleurige kleine kasetten gebruikelijk, als ze zijn gerangschikt om één grootere, die dan veelkleurig is beschilderd.

De muurschilderingen, evenals de gewelven, werden uitgevoerd in de fresco-techniek; groote schilderingen met historisch of mythologisch onderwerp zijn in dezen tijd ontstaan. Wel als bijzonder fraai dient weer de Sixtijnsche kapel genoemd te worden, evenals het Dogenpaleis te Venetië. Toen tegen het einde van de 15e eeuw de Titusthermen werden ontdekt, ontstond een voorliefde voor beschilderingen met grotesken en fijn oud-Romeinsch ornament. De door Rafaël beschilderde loggia's van het Vati- Fig. 593. kaan, en ook de schilderingen in Palazzo Vecchio

Fig. 606. Zuilkapiteel uit Palazzo Gondi te Florence (naar Joseph).

Sluiten