Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

560

DE RENAISSANCE IN ITALIË.

te Florence behooren wel tot de fraaiste schilderingen in dit genre.

Overigens zijn aan alle versieringstechnieken de namen van groote meesters verbonden. Zoo werd door Michel Angelo van de door Ghiberti gegoten bronzen deuren van het baptisterium te Florence, waarvan de paneelen tafereelen voorstellen uit het oude testament, gezegd, dat „zij Waardig waren de poorten van het paradijs te sieren". Deze deuren zijn uit de Vroege Renaissance. Prachtige fraai geglazuurde terra-cotta reliëfs werden door Lucca della Robbia te Florence vervaardigd. Intarsia's van ivoor, parelmoer, metaal en de prachtigste houtsoorten werden gezaagd uit op elkaar gelegde dunne platen en de motieven gerangschikt volgens bloemvazen, grotesken, en zelfs perspectievische landschappen. Ten slotte memoreeren we nog de scrafflto-techniek, waarbij de zwart Fig. 589. of donkerbruin geschilderde muren met een

dunne lichtgele of witte kalkmelk werden bestreken, en vervolgens deze kalklaag plaatselijk

volgens ornamentteekening werd weggeschaafd. HET ORNAMENT.

9. De Italiaansche ornamentisten, geleid door een fijn gevoel voor de\ natuur en liefde voor het ambacht, verwerkten klassieke vormen naar de behoeften en eischen van den tijd. Uit klassieken bodem opgedolven fragmenten werden bestudeerd en de rijkdom van motieven werd frisch en vervormd toegepast, zonder nabootsingen en herhaling, maar op origineele wijze. Daar de kennis van het klassieke ornament toeneemt, wordt het steeds strenger en minder vrij.

Tot het oudste Renaissance ornament behoort dat van bovengenoemde deuren van het baptisterium te Florence, waarvoor in 1401 een prijsvraag werd uitgeschreven, die door Lorenzo Ghiberti, in mededinging met Brunellesco en Donatello, werd gewonnen. Het ornament is, als steeds in de Vroeg-Renaissance naturalistisch, en bestaat uit planten Fig. 596. en bloemen, vruchten, viervoetige en gevleugelde dieren, toch gestyleerd ook.

Fig.

608. Zuilkapiteel uit de Loggia de Mercato nuovo te Florence.

Sluiten