Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

562

DE RENAISSANCE IN ITALIË. ï!

Fig. 610. Palazzo Grimani te Venetië.

de architecturale indeeling met pilasters en door den geest van dezen grootmeester. Zijn nieuwe verwerkte oude motieven worden aangeduid met den naam Grotesken; geheel onwerkelijk met de groote dieren op dunne ranken, groote figuren gecombineerd met gelijksoortige op veel kleiner schaal enallerlei mcnschfragmenten is het, als illustreerden ze de sprookjeswereld.

Toch zijn deze ornamenten van zijn navolgers, hoewel eveneens knap gecomponeerd, öf te naturalistisch, öf te zwaar van kleur; en als nog de toepassing van pleisterrelief in kleur in zwang komt, vervalt het ornament snel, vooral als in de Laat-Renaissance de ambachten worden gesplitst en de architect en de ornamentist niet dezelfde meer zijn. Ten slotte, daar dit materiaal goedkoop was, verdrong het gipsrelief op den duur èn de ornamentale schilderkunst èn de marmerreliefs.

BURGERLIJKE BOUWKUNST. 10. De steden in dit tijdperk zijn aangelegd volgens een rechtlijnig stratenplan, de straten afgewisseld met fraaie, ruime pleinen, en de voornaamste ervan zijn geplaveid.

De woonhuizen waren eenvoudig, lijkend op de kleinere paleizen, maar van geringe afmetingen;"de grootere kregen een hof, waaromheen gebouwd werd. De tradite getrouw, dienden de benedenvertrekken voor het bedrijf; zelfs waren er toen reeds huurhuizen.

De woningen der patriciërs werden paleizen, die een verdedigbaar karakter droegen

Sluiten