Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE RENAISSANCE IN ITALIË.

577

rustica paleis van Florence, met aan alle verdiepingen dezelfde rustica. Het regelmatige grondplan is kleiner dan dat van Pitti. De

j Fig. 582. a. vensters, rustend op de lijsten, zijn ook in de bogen door rustica omlijst en door zuiltjes in tweeën gedeeld. De cordonlijsten, die de 9.35 M. hooge verdiepingen scheiden, hebben een tandlijst. De prach-

ïFig. 582.e,k. tige kroonlijst is van Simone Cronaca (H57—1508), die ook den gevel bouwde aan den vierkanten hof. I Fig. 588. Palazzo Guadagni, eveneens van Cronaca, heeft boven de bovenverdieping een op zuilen rustende open loggia met uitste-

Fig. 626. Florence. Bibliotheca Laurenziana.

kend dak. De hoeken van het gebouw spreken door rustica, de vensters zijn eenvoudig omlijst, terwijl de muren gesierd zijn door scrafflto. Van hetzelfde type is het Pallazzo Niccolini.

Siena. Door Giuliano da Majano (1433—1490) werd het Palazzo Spannochi gebouwd, als 't ware een kleinere copie van Palazzo Riccardi.

Andere fraaie paleizen te Siena zijn: Palazzo Nerucci, gedeeltelijk Gothiek, door Bernardo Rosselino en ■«••••••■MmuNMatuMfMitiiHiMiimnniMudmuu,,,!,, „„„ Antonio Federighi gebouwd en

; net raiazzo nccoiomini.

• Urbino. Het Hertogelijk Paleis

• door Luciano Laurana (4/ 1482), J met fraaie zuilenhof en loggia's naar

• buiten.

S Pienza. Pal. Piccolomini, door

• Rosselino, lijkt wat op Pal. Rucellai.

• Van denzelfden bouwmeester is het

• Palazzo della Commune.

; Milaan. Het onder Gothischen in-

• vloed in baksteen gebouwde Ospe-

• daleMaggioreisgedeeltelijkafkom- Fig. 605. S stig van Antonio Filarete (1410—

• 1469). Het tegenwoordig Ospedale

• militaire is een deel van een klooster ; Sant' Ambrogio, n.1. kruisgang en

• kapittelzaal.

S Bologna. Talrijke fraaie paleizen 5 zijn hier gebouwd onder Gothischen j invloed en van baksteen. Het Palazzo | Isolani is een der oudste; de spits; boogramen zijn geflankeerd door ge-

Fig. 627. Sagrestia Nuova. Grafkapel (S. Lorenzo te Florence).

/an de Medici.

Sluiten