Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

584

DE RENAISSANCE IN ITALIË.

Fig. 634. Voute uit Pal. Vecchio te Florence, door Vasari (1511 — 1574).

Antonio da Sangallo (1482—1546) is de architect van verscheidene paleizen, o.a. Palazzo della Linotta, Palazzo Marchione, Palazzo Sacchetti.

Van da Sangallo is ook het grootsche Palazzo Farnese, omstreeks 1530, waarvan Michel Angelo de kroonlijst ontwierp, evenals de bovenste verdieping van den hof.

Het grondplan is zeer fraai; de mooie voorhal is overdekt door een tongewelf. In den gevel zijn de vensters klein, en dicht bij elkaar geplaatst.

Behalve deze kroonlijst maakte Michelangelo te Rome nog de Porta Pia, reeds een Renaissance gebouw in Barokstijl (de architect wordt de vader van dezen nieuwen stijl genoemd) en ontwerpen voor de bebouwing van het Kapitool, later gewijzigd uitgevoerd.

Florence. Het Palazzo Pandolfini, door Rafaël, vertoont aan de bovenverdieping half-zuilen; de vensters zijn overdekt door afwisselend halfronde of driehoekige frontons, terwijl alleen aan de hoeken der muren rustica is aangebracht.

Baccio d'Agnolo (1462 — 1543) is de schepper van verschillende paleizen: Palazzo Bartolini, waarvan de gevel is opgevat als tcmpelfront, Palazzo Giuntini, Picori — Ginori, Roselli del Turco, de' Corboli, Orsini, Albergo di Porta Rossa, Torrigiani, en de villa Castellani.

Sluiten