Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

586

DE RENAISSANCE IN ITALIË.

van den toren van S. Marco gebouwd; in 1902 is deze logetta bij de instorting van den toren verwoest, doch naderhand, evenals de toren zelf, met het oude materiaal weer opgebouwd. Opmerkelijk is van dit schoone bouwwerk de buiten proportie hooge attika.

Vincenzo Scamozzi (1552—1616) bouwt in Venetië de Nieuwe procuratie; terwijl Alessandro Vittoria(1525—16C8) de bouwmeester is van Palazza B a 1 b i, en een leerling van Sansovino. Eigenlijk behooren deze beide paleizen reeds tot de Laat-Renaissance.

Brescia. Gedeeltelijk door Sansovino, gedeeltelijk door Palladio, werd het Palazzo del Municipio gebouwd.

Castelftanco. Palazzo S o r a n z i, door Sammicheli.

Pesaro. De Villa Monte Imperiali, nu ruïne, werd gebouwd door Girolamo di Bartolomeo Genga (1476—1551).

Rovigo. Palazzo R i c a 1 i, door Sammicheli, Sinigaglia. Bisschoppelijk paleis, door Genga.

HOOG-RENAISSANCE. KERKELIJKE BOUWKUNST.

Fig. 625. Rome. Een bijzonder fraai monument is het Tempietto, een kleine centraalbouw, door Bramante in 1499 gebouwd in de kloosterhof van de S. Pietro in Montorio. Geïnspireerd op den Vestatempel teTivoli, is de benedenverdieping Dorisch; afwisselend twaalf ronde en rechthoekige nissen tusschen pilasters versieren de muren. De terugspringende bovenverdieping met koepel is omgeven door een ballustrade. Dit tempeltje is het eenige godsgebouw, dat naar den bouwer is genoemd: „Tempeltje van Bramante".

Van denzelfden bouwmeester is het koor van de Santa Maria del Popoio; ook het ontwerp van de binnenplaats di San Damaso is van Bramante, hoewel het na zijn dood door Rafaël en Giovanni da Udine is voltooid. In den Dom van Loreto begint hij in 1510 de Casa Santa, waaraan van 1574 af door Andrea Sansovino wordt gewerkt. Maar zijn hoofdwerk is de schepping van de

St. Pieterskerk, in 1505. Gedacht als Grieksch kruis, met apsiden aan de vier armen, zou de kruising worden afgedekt door een grooten koepel, de kruisarmen door vier kleinere. Op de hoeken zouden vier torens verrijzen. Bramantes ontwerp is geheel nieuw, en in zijn

Fig. 636. Koepel van de St. Pieterskerk te Rome.

(Naar foto Andersom).

Sluiten