Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

!! DE RENAISSANCE IN ITALIË.

589

door Andrea Riccio Briosco (1440-1532). Deze laatste kerk werd gebouwd als een Latijnsch kruis. Fig 600. 2. Een groote koepel boven de kruising, drie lagere op de drie korte kruisarmen, lage koepels boven den middenbeuk van het schip en dwarsgeplaatste tongewelven boven de zijbeuken, die nog door kapellen zijn vergroot, vormen het systeem. De D o m, met een tweeden korten kruisbeuk voor den grooten, en een grooten kruisingskoepel, is het hoofdwerk van Andrea da Valle en Agostino Righetto.

Verona. Van Sammicheli is de Capella Pellegrini en de Madonna diCampagna, een inwendig achthoekige centraalbouw, die na zijn dood tusschen 1559 en 1561 werd voltooid.

Venefië. Eenbeukig, overdekt door een tongewelf, met een koepel in het midden isdeS.Giorgiode'Greci, door Sansovino. De S. Francesco del 1 a Vigna, met een gevel van Palladio, heeft geen koepel. Voorts zijn te noemen de Santa Chiara, de Santa Maria Mater Domini en de S. Martino.

De kerk S. Salvatore is een ontwerp van Giorgio Spavento, uit 1506. De drie beuken eindigen in concha's, het transept is rechthoekig afgesloten, terwijl, behalve de kruisingskoepel, twee koepels den middenbeuk overdekken. Tullio Lombardo en Sansovino hebben eraan gewerkt, terwijl de gevel, barok, in 1663 door Sardis werd voltooid.

Korence. Michel Angelo maakt hier een ontwerp voor den gevel van de S. Lorenzo, en in 1420 de graf- Fig. 600. 6. kapel van de Medici, aan de S. Lorenzo, vierkant, met fraai beeldhouwwerk. Ook de ingang met trap van Fig. 627' de Biblioteca Laurenziana uit 1526 is van hem, al voerde in 1558 ook Vasari de trap uit volgens oor- Fig. 626. spronkelijk ontwerp van Michel Angelo. In dezen ingang komt duidelijk uit, hoe Michel Angelo den naam van „Vader van den barok" volkomen verdient.

Pesaro. S. Giovanni Battista, door Genga.

Sinigaglia. Sta Maria della Grazie.

Oroieto. Sammicheli werkt hier aan den Dom.

Monteciascone. Sta Madonna della Grazie, gedeeltelijk van Sammicheli.

LAAT-RENAISSANCE, BURGERLIJKE BOUWKUNST.

Rome. Giacomo Barozzi da Vignola (1507—1573) is schilder, architect en tevens schrijver van het werk: „Regels van de vijf architectonische orden", dat in 1560 werd uitgegeven, na studie en opmetingen van klassieke bouwwerken. In 1537 gaat hij met Primaticcio naar Frankrijk, doch komt reeds in 1539 terug, om in 1560 naar Rome te trekken. In zijn opvattingen staat hij tusschen Michel Angelo, die zich van architectonische banden vrij voelde en Palladio, die doortrokken is van den geest der klassieke tempels.

DevilladiPapaGiulio, tusschen 1550 en 1555 door Vignola gebouwd, met halfronden voorhof en zuilenhal, is misschien volgens ontwerp van Vasari.

Vignola's leerling Giacomo della Porta (1541-1604) is de ontwerper van vele fonteinen te Rome.Hij bouwt verder de Sap ie nza, nu universiteit; de loggia aan een der gevels van Palazzo Farnese is zijn werk, benevens de Palazzi Chigi, Polussi en Serlupi. Zijn werken zijn gedeeltelijk Barok.

Pirro Ligorio, f 1583, is de bouwer van de villa Pia in den tuin van het Vatikaan, een prachtig gebouw. Eveneens ontwerpt hij Palazzo Lancelotti.

De villa Medici, voorbeeld van een voornaam Laat-Romeinsch huis, nu Fransche academie, is een schepping van Annibale Lippi, uit Florence. Is de gevel aan de stadzijde eenvoudig, des te rijker is de tuingevel. Een fraaie open booghal, en de klassieke reliëfs en pleisterornamenten op de muren geven het geheel een vriendelijk karakter tevens. Fig. 616.

Aan Giulio Mazoni wordt het Palazzo Spada toegeschreven, waaraan later gewerkt wordt door Borromini; aan Martino Lunghi het Palazzo Borghese. De villa Borghese, begonnen in 1615, is

Sluiten