Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE RENAISSANCE IN SPANJE EN PORTUGAL.

597

Fig. 644. Hospitaal van Santa Cruz te Toledo.

Vroeg-Italiaansche Renaissance, en zelfs Indische motieven in zich opneemt.

De Vroeg-Renaissance, die eerst in NoordSpanje ± 1500 wordt toegepast, bestaat uiteen Gothische constructie met Gothische, Moorsche en Renaissance decoratieve elementen, en lijkt door de welige rijkdom en uiterst fijne détails wat op goudsmeedkunst: Plateresko. Deze Renaissance-motieven treden het eerst op aan paneelen, friezen, lijsten, pilasters en zuilen, en vooral in de burgerlijke bouwkunst, daar de Gothiek op gebied van kerkelijke bouwkunst

heerschen blijft tot ongeveer 1550, niet zoozeer echter aan kloosters als wel aan de kathedralen. Evenals in Italië treedt in Spanje naast deze meer ongebonden vrije richting ook een strengere richting op, die een kwart eeuw na het begin der Renaissance een beeld geeft van

Fig. 645. Zuilen van de tweede verdieping van het klooster te Lupiana.

Sluiten